Betoniteollisuus ry
 

Oppaat

Harkkokäsikirja 2016

Tässä käsikirjassa esitellään harkkoja rakennusmateriaalina, hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä annetaan ohjeita harkkorakentamiseen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Kirjan lopussa olevassa liitteessä esitetään harkkorakenteiden eurokoodimitoitus. Kirjan tarkoitus on antaa neuvoja rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta kirjaa voidaan käyttää myös rakennusalan koulutuksessa eri koulutusasteilla.

Lataa opas »

Harkkorakenteiden käyttö ja erityispiirteet kerrostalorakentamisessa

Tähän dokumentti käsittelee harkkorakenteisten asuinkerrostalojen rakenteisiin liittyviä vaatimuksia ja on tarkoitettu suunnittelun ja toteutuksen avuksi, kun runkoratkaisuksi valitaan harkkorakenteet.
Dokumentissa ensimmäinen osuus sisältää tilaajalle/rakennuttajalle vinkkejä, mitä hyötyä tai etuja on saavutettavissa, kun runkorakenteeksi valitaan harkkorakenteet.

Lataa opas »

Muurattujen harkkorakenteiden mitoitusohje

Muurattujen harkkojen mitoitus tehdään eurokoodien mukaisesti. Eurokoodin mukainen mitoitus perustuu rajatilamitoitukseen osavarmuuslukumenetelmää käyttäen.
Muuratut rakenteet mitoitetaan murtorajatilassa. Rakenteita ei mitoiteta käyttörajatilassa vaan tarkistetaan erilaisten taulukoiden tai mittasuhteiden perusteella se, että käyttörajatila ei tule määrääväksi.

Lataa opas »

Muottiharkkorakenteiden mitoitusohje

Nämä ohjeet perustuvat Ympäristöministeriön 1.10.1993 antamaan ohjeeseen ”Betoniharkkorakenteet, Suomen rakentamismääräyskokoelma osa B9”. Ohje antaa mahdollisuuden ottaa huomioon rakenteiden mitoituksessa muottiharkon rakenteellista lujuutta lisäävän vaikutuksen määrätyissä tilanteissa. Tällä hetkellä eurooppalaiset standardit eivät anna tähän mahdollisuutta, vaan muottiharkon oletetaan toimivan rakenteessa ainoastaan rakentamisaikaisena muottina. Eurooppalaisten standardien mukaan muottiharkon ominaisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää, kun määritetään rakenteen palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä sekä säilyvyyttä.

Lataa opas »

Pienrakentajan betoniopas

Betonirakenteiden suunnittelu, oikean betonilaadun valinta ja betonitöiden toteutus edellyttävät usein sellaista asiantuntemusta, jota omatoimirakentajalla ei entuudestaan ole. Tämä opas antaa koko rakennushankkeeseen liittyviä käytännön ohjeita, joiden avulla omatoimirakentaja varmistaa onnistuneen ja taloudellisen betonirakenteen valmistumisen.

Lataa opas »

Harkkokerrostalo

Harkkorakentaminen on kustannustehokas, laadukas ja toimiva ratkaisu myös pienkerrostaloihin. Esitteestä löydät tietoa harkkorakenteisen kerrostalon eduista.

Lataa opas »

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Vaipan parantuneen ilmanpitävyyden vuoksi ilmanvaihdon ja paine-erojen hallinnan sekä erillispoistojen korvausilman saannin suunnittelu ja toteutus on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Oppaassa esitetään perusteita ja ratkaisuja laadukkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi nykyaikaisessa, energiatehokkaassa uudispientalossa.

Lataa opas »

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.