Betoniteollisuus ry
 

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijan keskeinen tehtävä on suunnitella kestävät, tiiviit ja kustannustehokkaat rakenneratkaisut.

Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen suunnittelu, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnittelun pohjaksi selvitetään useimmiten erillisenä toimeksiantona perustamisolosuhteet.

Rakennesuunnitelmat sisältävät lujuuslaskelmat ja piirustukset. Lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys, kun taas piirustuksissa esitetään rakenteiden mitat ja leikkauskuvat. Lisäksi piirustuksissa esitetään detaljeja, joissa voidaan kuvata esimerkiksi rakenteiden liitoksia sekä lämmön-, kosteuden- ja vedeneristysratkaisuja.

Tärkeimpiä suunniteltavia rakenneosia ovat

Perustukset ja alapohja

Perustuksen pääasiallinen tehtävä on välittää pystyrakenteilta tulevat kuormat kantavaan maaperään sekä estää kosteuden, kylmyyden ja maaperän kaasujen (esim. radon) pääsy rakenteisiin ja sisäilmaan. Rakennuksen antura estää rakennuksen painumisen, joka voi aiheuttaa murtumia kantavassa rakenteessa.

Kantava rakenne ja ulkoseinät

Kantavan pystyrakenteen tärkein tehtävä on välittää yläpohjasta tulevat kuormat perustuksiin. Ulkoseinien tärkeimpiä tehtäviä on antaa rakennukselle sen ilme, eristää talo kylmältä ja jäykistää rakennetta.

Väliseinät

Huoneiston sisäiset väliseinät voivat olla kantavia tai ei kantavia rakenteita. Niiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös ääneneritykseen.

Yläpohja ja vesikatto

Vesikaton tärkein tehtävä on suojata koko rakennusta sääolosuhteilta yhdessä ulkoseinien kanssa. Vesikatto ja yläpohja eristävät rakennuksen ulkopuoleisilta olosuhteilta, kuten kylmyydeltä ja kosteudelta.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.