Betoniteollisuus ry
 

LVI-suunnittelu

Energiatehokas talo suunnitellaan kokonaisuutena, rakennuksen rungon ja talotekniikan tulee toimia yhdessä.

Ilmanvaihdolla on keskeinen rooli hyvän sisäilmaston saavuttamisessa sekä energiatehokkaassa rakentamisessa. Riittävästä ilmanvaihdosta ei tule koskaan tinkiä energiansäästön nimissä.

Hyvä suunnittelu merkitsee lyhyitä talotekniikan (vesijohdot, viemärit, ilmanvaihtokanavat jne.) reittejä, mistä seuraavat pienet rakennuskustannukset ja järjestelmien lämpöhäviöt. Märkätilat, keittiö ja erillinen wc sijoitetaan lähekkäin. Tekninen tila sijoitetaan ulkoseinää vasten, jolloin ulko- ja jäteilmakanavat johdetaan suoraan seinän läpi sisään ja ulos. Tulo- ja poisto- ilmakanavat sijoitetaan aina kulkemaan lämpimissä tiloissa, ei koskaan kylmällä ullakolla.

Taloteknisten järjestelmien osat ja reititysmallien tulee olla tiedossa jo arkkitehtisuunnittelun alkaessa. Näin pystytään tekemään varsinkin ilmanvaihdon vaativat, totuttua suuremmat tilavaraukset rakenteisiin. Jotta sisäilmaa pystytään tarpeen mukaan lämmittämään tai jäähdyttämään, hyvin lämpöeristetyt ilmanvaihtokanavat vaativat aiempaa enemmän tilaa.

Huolellisen suunnittelun seurauksena järjestelmien huolto- ja korjaustoimenpiteet, sekä aikanaan uusiminen, voidaan tehdä helposti ja alhaisin kustannuksin. Rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus ja niiden yhteispelin hallinta auttaa yksinkertaiseen, toimivaan ja edulliseen lopputulokseen pääsemisessä.

LVI-suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakenteiden ilmanpitävyyteen ja sen kautta talon energiansäästöominaisuuksiin.

dia1
Pientalon yksinkertainen ilmakanavisto

Kanavat kulkevat energiatehokkaasti sisätiloissa

  • ei lämpöhäviöitä ulos
  • ei vuotoreikiä yläpohjaan

Kylmät ulko- ja jäteilmakanavat ovat mahdollisimman lyhyet

  • pienet lämpöhäviöt
  • helppo eristää

Vaipan parantuneen ilmanpitävyyden vuoksi ilmanvaihdon ja paine-erojen hallinnan sekä erillispoistojen korvausilman saannin suunnittelu ja toteutus on tullut entistäkin tärkeämmäksi.

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-oppaassa esitetään perusteita ja ratkaisuja laadukkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi nykyaikaisessa, energiatehokkaassa uudispientalossa. Oppaassa ohjeistetaan esim. keittiön liesikupuratkaisun toteuttaminen toimivalla tavalla ja keskuspölynimurin korvausilman järjestäminen tiiviissä talossa. Lisäksi esitetään ratkaisuja, joilla tulisijan häiriötön toiminta varmistetaan ilmanvaihdon ja keskuspölynimurin käytöstä riippumatta.

Oppaassa sivutaan myös ilmanvaihdon osuutta huonelämpötilan hallinnassa energiatehokkaassa pientalossa, jossa tilojen lämmitystarve on hyvin pientä ja lämpökuormat ylittävät lämmöntarpeen suuren osan vuodesta.

ilmanvaihtoopas-kansi

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.