Betoniteollisuus ry
 

Pientalo rakennushankkeena

Pientalon rakennushanke on eri vaiheista ja osatehtävistä koostuva monitahoinen kokonaisuus, johon osallistuu useita osapuolia.

Talonrakennushankkeeseen liittyy aina suuri taloudellinen panos sekä riskejä, joiden taloudelliset vaikutukset voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Rakennushankkeen suunnitteluun, valmisteluun ja läpiviemiseen tulee panostaa huolella, jotta lopputulos olisi toiveiden mukainen sekä taloudellisesti ja aikataulullisesti onnistunut.

Koska pientalohankkeissa rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole yleensä rakennusalan ammattilainen, tulee hankkeen läpiviemiseen hankkia riittävä määrä ammattilaisapua niin suunnitteluun kuin rakentamiseen. Ammattiavusta huolimatta rakennushankkeeseen ryhtyvälle jää päävastuu hankkeen toteutuksesta.

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.