Betoniteollisuus ry
 

Routasuojaus

Kun rakennus perustetaan routivalle maalle roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle, tulee käyttää routasuojausta. Routasuojauksen tehtävä on estää roudan tunkeutuminen perustusten alle. Vaikka rakennus olisi perustettu routimattomalle maalle, voidaan joutua tekemään routasuojaus salaojajärjestelmän jäätymisen estämiseksi. Routasuojauksen mitoitus on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3 Rakennuksen lämmöneristys sekä yksityiskohtaisesti kirjassa RIL 261-2013. Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry. Seuraavassa esitetään vain routasuojauksen pääperiaatteet.

Routaeristeiden mitoitukseen vaikuttavat mm. alapohjan ja perusmuurin lämmönjohtavuus, rakennuksen sijainti eli pakkasmäärä, rakennuspaikan maalajien routivuus. Lämpimästä rakennuksesta johtuu lämpöä maahan, jolloin routaeristeen paksuus voi olla pienempi kuin kylmissä rakennuksissa. Toisaalta vähän lämmitysenergiaa kuluttavissa rakennuksissa (esim. passiivitalot, 0-energiatalot) maaperään johtuvan lämmön määrä on pieni ja perustusten routaeristeitä on lisättävä perinteisiin lämpimiin rakennuksiin nähden.

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.