Betoniteollisuus ry
 

Ammattilaiset apuna

Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun alusta alkaen tehdään yhteistyötä suunnittelun ammattilaisten, hankkeeseen ryhtyvien ja toteutuksesta vastaavien kanssa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä löytää suunnitteluapua mm. arkkitehti- ja suunnittelutoimistoista. Myös monet harkkovalmistajat tarjoavat erilaisia suunnittelupalveluita.

Suunnittelu jakautuu yleensä arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja teknisten järjestelmien kuten LVI- ja sähkösuunnitteluun. Lisäksi hankkeeseen voi kuulua esimerkiksi sisustussuunnittelua ja pihasuunnittelua.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan näitä eri suunnittelualoja koordinoimaan ja kokonaisuudesta vastaamaan tulee olla nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat toimivan ja vaatimukset täyttävän kokonaisuuden. Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan tutkinto (yleensä arkkitehti) ja riittävä kokemus tehtäviinsä. Pätevyyden arvioi lopulta paikallinen rakennusvalvonta.

Suunnittelijavalinnassa on tärkeää, että suunnittelijalta saa sellaisen talon kuin haluaa. Mieti siis minkälaisen talon haluat. Jos et tiedä minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa, kaupoissa ja kirjastoissa on runsaasti erilaisia arkkitehtuurijulkaisuja ja -kirjoja, joista saa ideoita. Myös netin kuvahaut ovat hyvä paikka ideoiden etsintään. Suunnittelijaksi kannattaa pyrkiä löytämään sellainen suunnittelija, jonka maku-mieltymykset ovat samansuuntaiset kuin itselläsi. Pyydä nähdä mitä suunnittelija on tehnyt aikaisemmin ja valitse sellainen suunnittelija, jonka tuotannosta pidät.

Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) sivuilta löytyy tietoa pientalojen suunnittelijoista. Myös muiden rakentajien suositukset voivat olla paikallaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tehdä valintoja ja päätöksiä mm. tilaratkaisuista, materiaaleista, mutta myös teknisistä asioista kuten lämmitysjärjestelmästä tai muista rakennuksen energiaratkaisuista. Valintoja kannattaa tarkastella paitsi hankkeen toteutuksen näkökulmasta myös koko rakennuksen elinkaari ja sen kustannukset huomioon ottaen. Pientalon elinkaari on vähintään 50 vuotta ja kivirakenteisilla taloilla tätä selvästi pidempi, yleensä 100 vuotta.

 

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.