Betoniteollisuus ry
 

Tarvittavat suunnitelmat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi.

Rakennuslupavaiheessa rakennusvirastosta tai vaihtoehtoisesti internetistä on saatavissa luettelo tarvittavista asiakirjoista. Ajantasaista tietoa rakennusluvan hakemiseen löydät http://www.rakennuslupa.fi/

Pientaloa varten tarvittavia suunnitelmia ovat mm.

  • arkkitehtisuunnitelmat (rakennussuunnitelmat)
  • rakennesuunnitelmat
  • ilmanvaihtosuunnitelmat
  • lämpö-, vesi- ja viemäröintisuunnitelmat
  • sähkösuunnitelmat

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.