Betoniteollisuus ry
 

Julkaisuja ja ohjeita suunnitteluun

Standardeja ja määräyksiä

Kevytsoraharkot ja muurattavat betoniharkot:

SFS-EN 771-3+A1 Muurauskoekappaleiden spesifikaatiot. Osa 3: Betoniharkot (normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaine), 2012

SFS 7001 Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot, 2013

Betonimuottiharkot:

SFS-EN 15435 Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet, 2008

SFS 7018 Betonimuottiharkoille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot, 2010

Muurauslaastit:

SFS-EN 998-2 Laastien spesifikaatiot. osa 2: Muurauslaastit, 2010

Muita standardeja:

SFS-EN 845-1. Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit, 2013

SFS-EN 998-1 Laastien spesifikaatiot. Osa 1. Rappaus ja tasoitelaastit

Rakenteiden suunnittelun eurokoodeja:

EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010

EN 1991 Rakenteiden kuormat, 2013

EN 1992 Betonirakenteiden suunnittelu, 2015

EN 1996 Muurattujen rakenteiden suunnittelu, 2013

EN 1997 Geotekninen suunnittelu, 2014

Suomen rakentamismääräyskokoelma

 

Rakennustietosäätiö

RunkoRYL 2010 osa 5 Kivirakentaminen, 2010

RT 10-10619 Asuinrakennushankkeen pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnittelu

RT 81-10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat

RT 13-10927 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö,

RT 16-10700 Rakennuttamiskilpailun malli

RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen

RT 81-11099 Radonin torjunta, 2012

RT 82-10868 Pientalon kivirakenteet, 2006

RT 82-10588 Harkkorakenteiden suunnittelu, 1995

RT 82-10608 Muuratut julkisivut. Korjausrakentaminen. 1996

RT 82-10890 Ulkoseinärakenteita, 2007

RT 82-10903 Väliseinärakenteita, 2007

 

Betoniyhdistys ja Betoniteollisuus

Betonilattiat 2014, BY 45, Suomen Betoniyhdistys ry, 2014

Betonilattioiden pinnoitusohjeet, BY 54, Suomen Betoniyhdistys ry, 2010

Rappauskirja 2005, BY 46, Suomen Betoniyhdistys ry, 2005

Eriste- ja levyrappaus, BY 57, Suomen Betoniyhdistys ry, 2011

Betoninormit 2015, BY 50, Suomen Betoniyhdistys ry, 2015

Talvibetonointi 2013, Betoniteollisuus ry (www.betoni.com)

Betonilattiat kortisto, Suomen Betonilattiayhdistys ry, Betoniteollisuus ry, Rakennusteollisuuus RT ry, 2012

Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Tarja Merikallio, Betoniteollisuus ry, 2011

Betonituotteet ympäristörakentamisessa, Rakennusteollisuus RT ry, Betonitieto Oy, 2006

Betonituotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2004, Rakennusteollisuus RT ry

 

RIL

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2012

RIL 261-2013 Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2013

RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, 2010

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.