Betoniteollisuus ry
 

Harkot rakennusmateriaalina

Kuva 23. Harkkorakentaminen on paikalla rakentamista. Toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa rakennushankkeeseen ryhtyvän ajankäyttöön ja kustannuksiin.
Harkkorakentaminen on paikalla rakentamista. Toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa rakennushankkeeseen ryhtyvän ajankäyttöön ja kustannuksiin.

Harkkorakentaminen on saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa rakentamisessa. Erityisesti kiitosta saavat harkkojen käsiteltävyys työmailla ja harkoista tehtyjen rakenteiden säänkestävyys, kosteudenkestävyys, ilmanpitävyys ja lämmön- sekä ääneneristävyys ja rakenteellinen lujuus. Harkkorakentaminen on saavuttanut erityisesti suosiota omatoimisten rakentajien keskuudessa. Esimerkiksi pientalojen perustuksista noin puolet rakennetaan harkkorakenteisina. Tätä puoltavat harkkojen erinomainen rakennettavuus, rakenneratkaisujen joustavuus sekä pieni työmenekki.

Harkkoja on tarjolla kantavien rakenteiden lisäksi moniin muihin käyttökohteisiin kuten perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Myös esimerkiksi aukkojen ylitykset sekä rakennuksen nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Harkkotyypit

Suomessa käytetään pääasiassa kahdenlaisia harkkoja: muurattavia harkkoja ja ladottavia muottiharkkoja.

Muurattavat harkot muurataan tavanomaisella muurauslaastilla M100/500 tai ohutsaumamuuraamalla. Harkoissa on valmiit urat, joihin asennetaan muurauksen yhteydessä vaakasuuntaiset harjateräkset. Urien ansiosta terästen ympärille saadaan riittävästi harkkolaastia, jotta teräksen suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Raudoitteiden ansiosta muurattu betoniharkkoseinä voi toimia myös maanpaineseinänä. Raudoitusterästen määrän, sijainnin ja laadun määrää aina rakennesuunnittelija.

Muottiharkkoja ei muurata kiinni toisiinsa, vaan ne ladotaan päällekkäin ilman kiinnityslaastia. Muottiharkoissa on ontelot, jotka ladottuina muodostavat yhtenäisen verkoston. Muottiharkkojen latomisen jälkeen ontelot valetaan täyteen notkeaa betonimassaa, jolloin rakenteesta tulee tiivis ja yhtenäinen. Harkoissa on valmiit paikat raudoitusteräksille. Raudoitteet asennetaan paikoilleen harkkojen ladonnan yhteydessä. Vaakasuuntaisen raudoituksen lisäksi muottiharkkoihin voidaan asentaa pystysuuntaisia raudoitteita, jolloin kantokyky vaakavoimille lisääntyy huomattavasti.

Harkkojen materiaalina voi olla joko kevytsora tai betoni.

Kevytsoraharkot

Kevytsoraharkot valmistetaan kevytsorasta, rakennussementistä ja vedestä. Harkoissa käytetään lisäksi erilaisia lisäaineita ja hienorakenteista täyteainetta. Kevytsoraharkkojen valmistuksessa käytettävän kevytsoran ansiosta harkkojen paino kevenee ja harkkojen käsittely, muuraus sekä työstö helpottuvat huomattavasti.

Kevytsoraharkkojen valmistus aloitettiin Suomessa 1950-luvulla. Tätä ennen Suomeen oli perustettu vuosikymmenen ensimmäinen kevytsoratehdas. Kevytsorabetonisten eristeharkkojen käyttö alkoi Suomessa 1970-luvulla. Vuosien saatossa kevytsoraharkkojen valmistus ja käyttö on lisääntynyt sekä käyttökohteet monipuolistuneet. Kevytsoraharkot tunnetaan yleisesti puhekielessä Leca-harkkoina.

Betoniharkot

Betoniset harkot valmistetaan pakkasenkestävästä betonimassasta. Betonimassaan voidaan kiviaineksen, sementin ja veden lisäksi käyttää myös kevytsoraa, lentotuhkaa, jauhettua masuunikuonaa sekä lisäaineita.

Betoniharkkoja on valmistettu 1940-luvulta saakka. Aluksi niitä käytettiin erityisesti maatalous ja pienteollisuusrakentamisessa. 1970-luvulla markkinoille tulivat betonivaluharkko ja lämpöeristetty muurattava betoniharkko. 1980-luvun alkupuolella kehitettiin EPS-eristetyt betonivaluharkot. Eristettyjen ladottavien muottiharkkojen suosio on kasvanut erityisesti 2000-luvulla samalla, kun valmistajia on tullut lisää.

Julkisivuharkot

Markkinoilla on saatavissa myös betonisia julkisivuharkkoja. Harkkojen mitat ovat 390x190mm ja paksuudet 100 tai 200 mm. 100 mm harkot muurataan ja 200 mm harkon voi joko muurata tai latoa ja valaa.

Julkisivuharkkojen murrettu, elävännäköinen pinta antaa mahdollisuuden yksilöllisiin, persoonallisiin ratkaisuihin. Valmis pinta syntyy nopeasti ilman rappaamista tai maalaamista. Kestävällä harkolla on julkisivun lisäksi paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia, kuten sokkelit, ulkorakennukset, aidat ja muurit. 100 mm paksu julkisivuharkko on erinomainen ratkaisu esim. pientalojen julkisivusaneerauksiin. Kapea harkko mahdollistaa lisälämmöneristyksen eikä kasvata liikaa seinärakenteen paksuutta. Tämä ratkaisu sopii  erinomaisesti mm. tiiliverhoilun vaihtoehdoksi.

Harkot ovat CE-merkittyjä tuotteita, joiden osalta noudatetaan standardia

  • SFS-EN 771-3 Betoniharkot (Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines) sekä
  • SFS-EN15435 Betonivalmisosat. Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet.

Katso video betoniharkkojen valmistuksesta

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.