Betoniteollisuus ry
 

Harkkotalon paloturvallisuus

Betoni ja kevytsorabetoni samoin kuin muurauslaasti M 100/500 ovat palamatonta ainetta (luokka A1). Tästä syystä harkkoja käytetään myös palonkestävyyden ja syttymisherkkyyden kannalta vaativissa rakennusosissa kuten suojaverhouksissa, asuinrakennusten ja teollisuusrakennusten osastoivina seininä.

Rakennukset jaetaan kolmeen luokkaan (P1, P2, P3) niiden palonkestävyyden perusteella. Rakennuksen paloluokka määritetään rakennuslupahakemusvaiheessa. Rakenteiden ja rakennusosien paloluokat merkitään piirustuksiin: R (kantavuus), E (tiiviys) ja I (eristävyys). Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina esim. REI 60. Paloluokitelluissa ikkunoissa ja ovissa käytetään vastaavia merkintöjä. Paloluokitellussa seinässä olevan palo-oven paloluokitus voi olla erilainen kuin seinän. Esimerkiksi REI 60 paloseinässä olevan oven luokka voi olla EI 30. Paloluokitelluissa ovissa tulee olla paloluokkaa osoittava tyyppihyväksyntämerkintä. Palo-ovet ja ikkunat tiivistetään runkorakenteisiin palovillalla tai tarkoitukseen tehdyllä polyuretaanivaahdolla.

Harkkorakenteiset seinät täyttävät yleensä varsin ohuilla rakennepaksuuksilla palotekniset vaatimukset pientaloissa ja asuinrakennuksissa. Esimerkiksi 100 mm paksuinen harkkoseinä soveltuu käytettäväksi:

  • osastoivana kantamattomana seinänä (luokka EI 120) rakennuksen koosta, käyttötarkoituksesta ja palokuormasta riippumatta
  • kantavana rakenteena kaikissa P2 ja P3-luokan rakennuksissa (luokka osastoivana REI 60 ja osaston sisäisenä kantavana R 30) sekä
  • palomuurina P3-luokan rakennuksissa, kun palokuorma on alle 600 MJ/m2 (luokka EI-M 60).

Harkkoseinien pintakerroksien tulee vastata seinälle asetettuja vaatimuksia.

Asuinrakennuksissa on oltava sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet huoneistokohtaisesti. Palovaroittimet on varustettava sähkökatkojen varalta paristolla tai akulla.

Pientaloissa palosuojausta vaaditaan yleensä, jos rakennuksen yhteydessä on pannuhuone, autotalli tai -katos, tai jos muut rakennukset sijaitsevat alle 8 metrin päässä talosta. Hormien ja väli- sekä yläpohjan läpiviennit sekä kiukaan suojaetäisyydet otetaan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon. Myös takan suojaetäisyydet tarkistetaan rakentamismääräyskokoelmista sekä valmistajan ohjeista.

Taulukko: Kevytsorabetoniharkkojen palonkestoaikoja. Taulukon arvot perustuvat standardin SFS-EN 1996-1-2 taulukkomitoitukseen palotilanteessa aukkoryhmän 1 harkoille ja ovat voimassa, kun seinät on pinnoitettu molemmin puolin ja seinän korkeuden suhde leveyteen on ≤40.

palo-ks

1) Kantavan kuoren leveys vähintään 100 mm.
2)Kantavan kuoren paksuus vähintään 120 mm.
3) Aukkoryhmä ja bruttokuivatiheys CE –merkinnän suoritustasoilmoituksesta DoP.

Betoniharkkorakenne täyttää paloluokkien asettamat vaatimukset, kun seinärakenteen paksuus ja pintakäsittely suunnitellaan sopivaksi. Betoni luokitellaan palamattomaksi A1-luokan rakennustarvikkeeksi, joka ei osallistu lainkaan paloon.

Taulukko: Kantavien muottiharkkoseinien palonkestävyys. Taulukon palonkestävyysarvot on saatu SFS-EN 1992-1-2

1) Kun harkon seinämän vahvuus on vähintään 30 mm, raudoitteiden suojabetoni vähintään 20 mm ja raudoitteet vähintään T10, keskiöetäisyys on 55 mm. Keskiöetäisyysvaatimukset eri palonkestoluokissa ks. SFS-EN 1992-1-2+AC taulukko 5.4. 2) μfi on normaalivoiman mitoitusarvo palotilanteessa jaettuna seinän kestävyyden mitoitusarvolla normaalilämpötilassa. Varmalla puolella olevaksi μfi-arvoksi voidaan ottaa 0,7. 3) Raudoitettu rakenne. Seinän vapaan korkeuden ja paksuuden suhde tulee olla ≤ 40.

1) Kun harkon seinämän vahvuus on vähintään 30 mm, raudoitteiden suojabetoni vähintään 20 mm ja raudoitteet vähintään T10, keskiöetäisyys on 55 mm. Keskiöetäisyysvaatimukset eri palonkestoluokissa ks. SFS-EN 1992-1-2+AC taulukko 5.4.<br />
2) μfi on normaalivoiman mitoitusarvo palotilanteessa jaettuna seinän kestävyyden mitoitusarvolla normaalilämpötilassa. Varmalla puolella olevaksi μfi-arvoksi voidaan ottaa 0,7.<br />
3) Raudoitettu rakenne. Seinän vapaan korkeuden ja paksuuden suhde tulee olla ≤ 40.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.