Betoniteollisuus ry
 

Harkkojen, laastien ja betonin laadunvalvonta

Harkkojen ja laastien tulee olla CE-merkittyjä. Suomessa valmistetut harkot kuuluvat myös kolmannen osapuolen tarkastuksen piiriin ja tuotanto on sertifioitu.

Valmisbetonilla ei ole eurooppalaista standardia eikä se kuulu CE-merkinnän piiriin. Suomessa valmisbetonin valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen tarkastuksen piiriin ja tuotanto on sertifioitu.

Betoniterästen ja raudoitteiden tulee täyttää niille voimassa olevissa SFS-standardeissa asetetut vaatimukset ja niiden tulee olla sertifioituja. Osoituksena sertifioinnista tuoteniput on merkitty SFS-merkillä.

Jos harkkorakentamisessa käytettävällä rakennustarvikkeella ei ole eurooppalaista standardia eikä näin ollen tuote ole CE-merkitty, tulee tuotteella tai tarvikkeella olla ympäristöministeriön varmentama käyttöseloste. Käyttöseloste tarvitaan tapauksissa, jossa rakennustarvike toimii kantavana rakenneosana tai osana kantavaa rakennetta.

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.