Betoniteollisuus ry
 

HARKKOTALON RAKENTAMINEN

Ohjeita vaihe vaiheelta.

Suunnittelu

Oman kodin rakentamista ja talon hankintaa ohjaa iso joukko haaveita, yksilöllisiä tarpeita, toiveita sekä mielikuvia ja periaatteita. Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksenä on se, että kolme olennaista tekijää kohtaavat: aikataulusi, budjettisi ja tavoitteesi.

Suunnitteluun tarpeeksi aikaa

Pienimpiinkin yksityiskohtiin ulottuvan suunnittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa.  Suunnitteluun ja suunnitelmien harkintaan kannattaa varata runsaasti aikaa. Näin vältetään sellaisia valintoja, jotka olisi halunnut jälkeenpäin tehdä toisin. Suunnittelun huolellisuus merkitsee useimmiten myös kustannusarvion pitävyyttä.

Harkkotalosta oma koti

Omakotitalon suunnittelussa perheen erilaiset tarpeet on sovitettava yhteen. Myös rakennuspaikka asettaa omia edellytyksiä ja vaatimuksia rakentamiselle. Eri toimintoihin soveltuvien tilojen suunnittelun lisäksi on tärkeää miettiä, miltä kodissa eläminen tuntuu. Miten vaikuttavat esimerkiksi valo vuorokauden eri aikoina, sisätilojen liittyminen ulkotiloihin, oman pihan luonne ja käyttö sekä ympärillä oleva rakennuskanta ja liikenne.

Oman kodin rakentamiseen liittyy myös rakentajaperheen esteettisyyteen liittyvät mieltymykset, kuten värit, pintamateriaalit, valaistus, tilan koon ja muotojen kokeminen.

Omatoimirakentaja on rakennushankkeessa yhtä aikaa rakennuttaja, rakennusyrittäjä, työntekijä ja asiakas eli talon tuleva käyttäjä

Rakentajan on hallittava jonkin verran esimerkiksi lainsäädännön ja rakennussäädösten tuntemusta. Kivitalon rakentaminen on tiimityötä parhaimmillaan. Kokonaisuus ja yhteistyön toimivuus ratkaisevat koko hankkeen onnistumisen.

Rakentamisvaihe tarkoittaa systemaattista yhteistyötä rakentajan ja hankkeeseen osallistuvien asiantuntijoiden välillä. Omatoimirakentajan aika on rajallista. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse, vaan harkita tarkkaan, mihin tehtäviin omaa työpanostaan uhraa.

Talon rakentaminen suunnittelusta pihatöihin vie kaikkiaan aikaa noin 24–36 kuukautta. Hankkeen voi toki toteuttaa paljon nopeamminkin, mutta kokemuksesta voimme kertoa, että kun turha kiire jätetään pois, se näkyy positiivisesti suunnittelun tarkkuudessa, kustannusten hallinnassa ja laadukkaassa toteutuksessa.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.