Betoniteollisuus ry
 

Työturvallisuus

Tyypillisiä harkkorakentamisen tapaturmia ovat putoamiset, liukastumiset ja kompastumiset. Lisäksi harkkojen käsittely ja työstö voi aiheuttaa vammoja käsille tai pääalueelle kuten silmille. Onnettomuusriski kasvaa talviolosuhteissa työskenneltäessä pimeässä, hämärässä tai liukkailla, lumisilla tai jäisillä telineillä. Työmaalle tulee järjestää riittävä valaistus sekä turvalliset, hiekoitetut kulkutiet sekä tukevat ja kaiteilla varustetut telineet ja työtasot. Työtasoissa olevat aukot tulee peittää esimerkiksi levyllä, joka ei saa olla liukas eikä siirtyä pois paikaltaan.

Työmaan siisteys lisää turvallisuutta. Työmaan jätteet tulee lajitella niille varattuihin astioihin. Rakennusmateriaalit ja kalusto puolestaan varastoidaan suunnitelmien mukaisiin varastointipaikkoihin.

Käytettävien koneiden, laitteiden ja virtalähteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta tulee huolehtia. Viallisia koneita ja laitteita ei saa käyttää.

Erilaiset rasitusvammat ovat tyypillisiä harkkorakentamisessa. Harkkorakentajan tuleekin kiinnittää huomiota ergonomisiin työasentoihin ja pyrkiä työskentelemään selkä suorana sopivan korkuisilla ja tukevilla työtasoilla. Harkkojen nostoissa tulee välttää vartalon taivuttamista ja selän kiertoliikkeitä. Siirroissa kannattaa käyttää erilaisia kuljetuskärryjä tai muita apuvälineitä rasituksen vähentämiseksi.

Talviaikana työskennellessä tulee muistaa riittävä vaatetus. Erityisesti päänalue ja kädet ovat alttiita kylmän ja tuulen vaikutuksille. Lisätietoja kylmän vaikutuksista voi lukea mm. Rakentajan kylmäoppaasta (Työterveyslaitos).

Turvallisesti työskentelevä harkkorakentaja käyttää

  • aina kypärää, silmiensuojia, turvajalkineita, suojakäsineitä, suojahaalaria sekä huomioliivejä
  • laastin sekoituksessa ja harkkoja leikatessa, roilotessa, hioessa ja poratessa hengityssuojaimia
  • harkkoja työstettäessä, laastinsekoituksessa ja harkkojen valussa kuulon suojaimia
  • turvavaljaita aina, kun putoamiskorkeus on yli 2,0 eikä riittävää putoamissuojausta voida järjestää esimerkiksi kaiteiden avulla
Kuva 77. Rakennustyöntekijän henkilökohtaiset suojaimet. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa työmaansa turvallisuudesta.
Rakennustyöntekijän henkilökohtaiset suojaimet. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa työmaansa turvallisuudesta.

Turvallisuus

Telineet

Työtaso

  • leveys vähintään 1,8 m, jos tasoa käytetään työskentelyyn, työssä käytettävän materiaalin välivarastointiin ja tavaran siirtoon
  • leveys vähintään 0,6 m, jos tasoa käytetään vain työskentelyyn
  • ei aukkoja joihin voi pudota, työtasossa olevat raot saavat olla enintään 30 mm
  • pinta ei saa olla liukas, eikä pinnassa saa olla haitallisia taipumia

Kaiteet

  • 1,0 m korkeat kaiteet, jos putoamiskorkeus on yli 2,0 m kaiteet myös seinänpuolella, jos työtason ja seinän etäisyys on yli 250 mm.

(Lähde: Rakennustöiden laatu 2009)

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.