Betoniteollisuus ry
 

Arkkitehtisuunnitelmat

Tilasuunnittelussa kannattaa hyödyntää arkkitehdin tietämystä, jotta tilankäytöstä tulisi tehokas, mutta toimiva ja perheen tarpeet täyttävä. Tilasuunnittelun yhteydessä mietitään mm. auringonvalon vaikutusta rakennuksen toimintoihin ja viihtyvyyteen. Oleskelutilat kannattaa yleensä sijoittaa siten, että niissä voi nauttia auringonvalosta. Makuuhuoneet ja aputilat sijoitetaan puolestaan niin, ettei aurinko paista niihin suoraan. Rakennuksen valoisuus vaikuttaa paitsi rakennuksen viihtyisyyteen myös tarvittavaan energiamäärään valaistus-, lämmitys- tai jäähdytystarpeen kautta.

Arkkitehtisuunnittelu sisältää:

 • luonnossuunnittelun
 • pääpiirustukset (ns. lupakuvat)
 • työpiirustukset

Luonnossuunnittelu on suunnittelun ensimmäinen ja tärkein vaihe. Luonnoksia laadittaessa mietitään millainen rakennuksesta tulee ja sidotaan suurin osa kustannuksista, eli päätetään mitä talo tulee maksamaan. Tulevien asukkaiden kannattaa tässä suunnitteluvaiheessa tuoda selkeästi julki omat tarpeensa ja mielipiteensä siten, että suunnittelijalla olisi käytössään kaikki tarvittava lähtötieto mahdollisimman hyvän suunnitteluratkaisun löytämiseksi. Tilaratkaisuihin liittyvät muutokset ovat usein vaikeita ja kalliita, elleivät mahdottomia toteuttaa hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Kun luonnosten avulla on päätetty, minkälainen rakennuksesta tulee, voidaan ryhtyä laatimaan pääpiirustuksia. Ne tehdään ensisijassa paikallista rakennusvalvontaviranomaista varten ja niillä haetaan myös rakennuslupa. Tässä vaiheessa rakennuksen paikka tontilla määritellään tarkasti ja rakennuksen tärkeimmät mitat lyödään lukkoon. Myös julkisivun ja katon jäsentely ja materiaalit päätetään lopullisesti. Näillä piirustuksilla osoitetaan viranomaisille, että rakennus on asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen.

Rakennuslupaan tarvittavia piirustuksia ovat:

 • asemapiirustus
 • pohjapiirustukset kaikista kerroksista
 • leikkauspiirustukset, yleensä kaksi kappaletta
 • julkisivupiirustukset
 • rakenneleikkaukset
 • mahdollinen hormipiirustus

Tarvittavat lupa-asiakirjat vaihtelevat jossain määrin kunnittain riippuen paikallisista määräyksistä. Tarkan luettelon vaadittavista asiakirjoista saa tilaamalla kunnan rakennusvalvontavirastosta rakennusluvan hakuohjeet. Niistä ilmenevät myös kaikki tarvittavat rakennuslupahakemuksen liitteet.

Työpiirustukset laaditaan rakentamista varten. Työpiirustuksissa osoitetaan talon tarkka mitoitus ja miten rakennuksen osat ja yksityiskohdat tehdään.

Ikkunoista ja ovista sekä kalusteista piirretään kaaviot, joita käytetään apuna näitä ostettaessa.

Työpiirustuksia ovat esimerkiksi:

 • mitoitetut pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • rakennedetaljit räystäistä, nurkista, sokkelista ja eri julkisivumateriaalien liittymistä
 • suunnitelmat katoksista, aidoista ja piharakennelmista
 • ikkuna- ja ovikaaviot
 • mahdollinen porraspiirustus
 • suunnitelmat mahdollisesta takasta ja siihen liittyvästä hormista sekä muista erikoisvarusteista

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.