Betoniteollisuus ry
 

Toteutusaikataulu

Pientalohankkeen päävaiheet ovat maarakennus- ja perustustyöt, runko- ja vesikattotyöt sekä sisävalmistusvaihe. Näihin sisältyvistä töistä hankkeen aikatauluun merkitään esimerkiksi tontin raivaus, maarakennus, perustustyöt, runkotyöt, vesikatteen asennus, ulko-ovi- ja ikkuna-asennus, julkisivuverhous, väliseinätyö, sisävalmistustyöt, kalusteasennukset, LVI-työt, sähkötyöt ja pihatyöt. Hankkeen edetessä nimikkeitä tarkennetaan ja jaetaan pienempiin osiin. Runkotyö sisältää rungon harkkomuurauksen ja ontelolaattojen asennuksen. Vastaavasti sisävalmistustöihin kuuluvat erilaiset pintamateriaalien asennukset kuten tasoitetyöt, maalaus, tapetointi, parkettityöt, alakattoasennukset, saunat, vedeneristykset ja laatoitukset.

Pientalon aikataulu voidaan esittää jana-aikatauluna. Samaan aikatauluun on hyödyllistä merkitä ajankohdat, jolloin suunnitelmien tulee olla valmiina, tarjouspyyntöjen tulee lähteä, sopimusten tulee olla tehtynä ja materiaalien tulee olla työmaalla. Tämä ohjaa hankkeeseen osallistujia tekemään päätöksiä ja valintoja oikea-aikaisesti hankkeen aikataulu huomioon ottaen.

Tavallisesti pientalohanke ajoitetaan siten, että tontin raivaus ja maarakennustyöt aloitetaan keväällä, kun routa on sulanut ja maapohja kuivunut riittävästi. Tällöin perustus-, runko- ja vesikattotyöt ajoittuvat luontevasti kesään ja alkusyksyyn. Tavoitteena on saada vesikate asennettua ja rakennuksen vaippa kiinni (ulko-ovet ja ikkunat asennettua) ja lämmitys päälle ennen syyssateita sekä talvipakkasia. Näin edeten sisävalmistusvaiheen töihin voidaan keskittyä talvella ja pihatyöt jäävät seuraavaan kevääseen ja kesään. Kohteen koosta, resursseista, tuotantotavasta sekä hankkeen ominaisuuksista riippuen voi rakennus valmistua edellistä huomattavasti lyhyemmässäkin ajassa.

Kuva 27. Pientalohanke alkaa tyypillisesti keväällä maarakennustöillä ja valmistuu seuraavana talvena.
Pientalohanke alkaa tyypillisesti keväällä maarakennustöillä ja valmistuu seuraavana talvena.

Pihatyöt jatkuvat seuraavana keväänä. Julkisivurappaukset tehdään yhden lämmityskauden jälkeen.

Jotta aikataulusta saataisiin realistinen ja mahdolliset aikatauluriskit tulisivat otetuksi huomioon jo aikataulusuunnittelun alkuvaiheessa, pientalorakennuttajan kannattaa aikataulun laadinnassa hyödyntää vastaavan työnjohtajan tai valvojan kokemusta ja osaamista. Aikatauluongelmia voivat aiheuttaa mm:

  • Töiden yhteensovittaminen vaikeus. Erityisesti tämä korostuu LVIS-töiden yhteydessä.
  • Urakka-aikojen venyminen. Urakkasopimuksiin kannattaa merkitä välitavoitteet, joihin maksuerät sidotaan.
  • Rakenteiden kuivumisen vaatima aika. Kevät ja alkukesä ovat kuivatuksen kannalta parasta aikaa. Syyskesällä, syksyllä ja talvella tarvitaan aina lisälämmitystä kuivatuksen järjestämiseksi.
  • Myöhästyvät tai virheelliset materiaalitoimitukset. Suunnitelmamuutokset ja liian myöhäinen tilausajankohta lisäävät riskiä.

Aikataulussa tulee varata riittävästi aikaa myös viimeistelytöille ja loppusiivoukselle.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.