Betoniteollisuus ry
 

Aikataulu- ja kustannussuunnittelu

Pientalorakennuttajan tehtävä on johtaa hanketta ja vastata hankkeen taloudellisesta hallinnasta. Hankkeelle tulee laatia ajoissa realistinen kustannuslaskelma ja kustannuslaskelmaa vastaava rahoitussuunnitelma.

Työmaatoteutuksen aikataulu voidaan laatia, kun kohteen määrätiedot, toteutus- ja tuotantotapa sekä materiaalit on tiedossa. Aikataulu kuvaa, miten tärkeimmät työvaiheet ajoittuvat, milloin työssä tarvittavien materiaalien ja kaluston tulee olla työmaalla ja mitkä ovat työvaiheiden keskinäiset riippuvuudet. Koska kysymys on suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen yhteensovittamisesta, tulee kaikkien näiden vaatima aika ja resurssit ottaa huomioon aikataulua laatiessa.

Kustannuslaskelmaa tulee käyttää suunnittelun apuvälineenä, kun tarkastellaan eri suunnitelmaratkaisujen sekä materiaali- ja toteutusvaihtoehtojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Kustannuslaskelmaa tulee ylläpitää ja päivittää sitä mukaan, kun suunnitelmat tarkentuvat sekä työn ja materiaalihankintojen hinnat täsmentyvät. Näin pysytään selvillä hankkeen kokonaiskustannusten ennusteesta.

Kustannuslaskelmien laadinnassa voidaan käyttää apuna kustannuslaskentaohjelmia, kuten Kivitalolaskinta. Kivitalolaskimella voidaan arvioida rakennuksen koon, kerrosluvun, rakennuksen muodon, energiataloudellisuuden, perustusratkaisujen, piha- ja aluerakentamisen sekä runko- ja yläpohjarakenteiden, julkisivun, vesikatteen vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Kivitalolaskimen tulokset perustuvat erilaisiin suunnitelmavaihtoehtoihin, materiaalien ja työn hintoihin sekä Ratu-työmenekkitietoihin. Laskin soveltuu erityisesti hankkeen kustannusten arviointiin esisuunnitteluvaiheessa, jolloin valmiita suunnitelmia ei ole vielä käytettävissä.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.