Betoniteollisuus ry
 

Toteutuksen valmistelu

Hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty. Suunnitteluvaiheesta siirrytään rakentamisen valmisteluun mm. materiaalien hankintaan ja toteutustavan valintaan. Tavoitteena on toteuttaa rakennus laadittujen suunnitelmien, aikataulujen ja taloudellisten tavoitteiden mukaan.

Tuotantotapa kertoo, toteutetaanko rakennus paikalla rakennettuna vai elementtivalmisteisena. Toteutusmuodon valinta puolestaan tarkoittaa sitä, miten rakennushankkeen eri tahot organisoituvat keskenään. Toteutusmuotojen ääripäitä ovat nk. hartiapankkirakentaminen, jossa perhe vastaa rakennustöistä pääsääntöisesti itse ja ns. avaimet käteen tyyppinen talopakettiratkaisu, jossa suunnittelu, toteutus ja työn valvonta tilataan samasta paikasta.

Harkkorakentaminen on aina paikalla rakentamista, vaikka rakentamisessa voidaankin hyödyntää erilaisia elementtejä kuten ontelolaattoja, väliseinäelementtejä tai kattoristikoita.

Harkkorakentamisen toteutusmuoto voi olla omatoiminen hartiapankkirakentaminen, pakettitaloratkaisu tai eri tavoin organisoitu urakkahanke.

Kuva 23. Harkkorakentaminen on paikalla rakentamista. Toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa rakennushankkeeseen ryhtyvän ajankäyttöön ja kustannuksiin.
Harkkorakentaminen on paikalla rakentamista. Toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa rakennushankkeeseen ryhtyvän ajankäyttöön ja kustannuksiin.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.