Betoniteollisuus ry
 

Moduulimitoitus suunnittelussa

Moduulimitoitus on harkkorakentamisen ja suunnittelun erityispiirre. Moduulimitoituksen tarkoitus on helpottaa rakennusosien ja tarvikkeiden yhteensovittamista, kun rakennusmateriaalina käytetään vakiomittaisia kevytsora- ja betoniharkkoja. Moduulimitoitusta käytetään myös useimpien rakennustarvikkeiden kuten elementtien ja rakennuslevyjen mitoissa.

Kuva 19. Harkkojen moduulimittojen huomioon ottaminen suunnittelussa vähentää harkkojen työstämisen tarvetta rakennusaikana. Esimerkkejä moduulimitoista: 1 M 100 mm 3 M 300 mm 6 M 600 mm 12 M 1 200 mm
Harkkojen moduulimittojen huomioon ottaminen suunnittelussa vähentää harkkojen työstämisen tarvetta rakennusaikana.

Moduulimitoituksen periaate on, että rakennuksen kokonaismittojen ja kantavien rakenteiden etäisyyksien tulisi perustua kansainvälisesti standardisoituun moduuliin M ja sen kerrannaisiin (1M = 100 mm). Vaakasuunnassa mitat ovat tyypillisesti 12M-, 6M- ja 3M-kerrannaisia ja aukkojen leveydet 3M- ja 1M- kerrannaisia. Eräillä harkkotyypeillä vaakasuuntainen moduulimitta on 5M. Toisilla moduulimitta on puolestaan kaikissa suunnissa 2M ja sen kerrannaiset. Valmistaja- ja tuotekohtaiset moduulimitat saa selville harkkovalmistajilta. Suunnittelussa käytetään apuna nk. moduuliverkkoa, jonka viivojen välit ovat moduulien mukaisia.

Esimerkkejä moduulimitoista:
1 M 100 mm
3 M 300 mm
6 M 600 mm
12 M 1 200 mm

Moduulimitoituksen avulla helpotetaan kokonaisuuden suunnittelua karsimalla tarpeettomia mittavaihtoehtoja ja varmistetaan, että esivalmisteiset rakennusosat (välipohjalaatat, palkit, ikkunat, ovet, kiintokalusteet yms.) sopivat niille varattuihin tiloihin ja aukkoihin. Näin harkkojen työstötarve ja hukka työmaalla vähenee. Samalla työ nopeutuu ja hankkeen kustannukset alenevat.

Rakennustarvikkeiden moduulimitat ovat liittymismittoja eli ne ilmoittavat paikalleen asennettujen rakennustarvikkeiden (elementtien, harkkojen, ikkunoiden yms.) mitat sauman keskeltä sauman keskelle. Esimerkiksi ikkunan leveyden liittymismitta 6M pituisella harkolla on yleensä 3M (300 mm) kerrannainen. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ikkunakarmin leveys on muurattavilla kevytsoraharkoilla n x 300 mm – tiivistysvara (esim. 30 mm) ja aukon korkeus n x 200 mm – tiivistysvara (esim. 30 mm). Karmin tiivistämisen ja asennuksen vaatima tila otetaan siis huomioon ikkunan mitoissa.

Kuva 20. Harkkorakenteiden moduulimitat ovat pystysuunnassa 2M ja pituussuunnassa 6M/5M.
Harkkorakenteiden moduulimitat ovat pystysuunnassa 2M ja pituussuunnassa 6M/5M.
Kuva 21. Harkkorakenteen limitys on tyypillisesti 1/2-harkon (3M) limitys. Muita mahdollisia limityksiä ovat 1/4- ja 1/3-harkon limitykset.
Harkkorakenteen limitys on tyypillisesti 1/2-harkon (3M) limitys. Muita mahdollisia limityksiä ovat 1/4- ja 1/3-harkon limitykset.

Korkeussuunnan moduuli on kaikilla kantavissa rakenteissa käytettävillä harkoilla 2M (200 mm). Tämä tulee ottaa huomioon seinä- ja huonekorkeuksia sekä aukkojen sijoituksia ja korkeuksia suunniteltaessa. Ei-kantavien seinien väliseinäharkoilla korkeussuunnan moduulimitta voi olla myös 3M.

Myös muissa harkkotuotteissa kuten väliseinäelementeissä, pilari- ja hormiharkoissa otetaan huomioon työmenetelmän ja käytettävien saumojen paksuuden vaikutus moduulimitoitukseen.

On suositeltavaa, että arkkitehti, rakennesuunnittelija ja materiaalivalmistaja ovat suunnitteluvaiheessa yhteistyössä ja tarkistavat piirustusten toteutuskelpoisuuden suunnitelluilla harkoilla ja mitoilla. Harkkojako, ontelolaattojen leveys tai ikkunoiden koko ja sijoittelu vaikuttavat sekä rakennuksen ulkomuotoon että kantavien rakenteiden mittoihin.

Kuva 22. Ikkunoiden koko ja sijoittelu vaikuttaa myös kantaviin rakenteisiin.
Ikkunoiden koko ja sijoittelu vaikuttaa myös kantaviin rakenteisiin.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.