Betoniteollisuus ry
 

Harkkotalon suunnittelu

Kun päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä on tehty, tontti on hankittu ja tarpeet sekä resurssit on kartoitettu, voidaan aloittaa itse rakennuksen suunnittelu. Suunnittelu alkaa luonnostelulla ja eri vaihtoehtojen tarkastelulla, jotka lopulta viimeistellään kohteen suunnitteluratkaisuiksi.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään pitkäkantoisia päätöksiä ja valintoja, jotka vaikuttavat lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin. Näitä päätöksiä on usein kallista ja vaikeaa muuttaa hankkeen edetessä pidemmälle. Siksi hankkeen suunnitteluun tulee panostaa huolella ja suositeltavaa on, että suunnitteluun varataan riittävästi aikaa, yleensä noin vuosi.

Kiviaineisen talon rakentamista puoltavat materiaalilla saavutettavat edut, joita ovat ääneneristävyys, kosteusturvallisuus, paloturvallisuus, lämmönvarauskyky, ilmanpitävyys ja energiataloudellisuus, vähäinen huollon tarve, pitkäikäisyys ja taloudellisuus käytön aikana. Lisäksi paikalla rakennetussa harkkotalossa suunnittelun vapaus on suuri, sillä harkoista pystytään nykyisellä harkkotarjonnalla ja työmenetelmillä muotoilemaan haluttuja pintoja ja tiloja erilaisiin tarpeisiin. Harkkotalon toteutukseen liittyvät rakennusvirheiden riskit ovat yleensä pienet ja lopputuloksen laatu on korkea. Nämä edesauttavat rakennusta säilyttämään arvonsa koko elinkaarensa ajan.


Harkkorakentamisella voidaan toteuttaa arkkitehtonisesti näyttäviä pientaloja.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.