Betoniteollisuus ry
 

Ääneneristys

Seinien ilmaääneneristävyysvaatimus (R’W) on 39…55 dB rakennuksen ja sen tilojen käyttötarkoituksesta riippuen. Harkkorakenteilla saavutetaan vaaditut ääneneristysominaisuudet rakennuksen eri osien tai huoneistojen välillä käyttämällä sopivan paksuisia rakenteita ja oikeanlaista pintakäsittelyä.

Ilmaääneneristyksen osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota ulkoseinien, väli- ja yläpohjien sekä perustuksien liittymien tiiviyteen. Esimerkiksi sähkörasiat ja halkeamat sekä äänisillat voivat  heikentää rakenteen ilmaääneneristyskykyä  huomattavasti.

Betoniharkkoseinän ilmaääneneristys

Leveydeltään ≥200 mm betoniharkkoseinän ilmaääneneristysarvo on Rw ≥ 55 dB.

Kevytsoraharkkoseinän ilmaääneneristys

Kevytsoraharkkorakenteilla voidaan täyttää ääneneristysvaatimukset rakennuksen eri osien tai huoneistojen välillä, kun käytetään yksi-, kaksi- tai useampikerroksisia  harkkorakenteita ja rakenteet pinnoitetaan tasoitteella (paksuus > 5 mm) tai rappauksella (paksuus > 10 mm).

Taulukko: Kevytsorabetoniharkkorakenteiden ilmaääneneristyslukuja R’w (rakennuksessa mitattuja arvoja, harkkoseinä tulee tiivistää tasoite- tai rappauslaastilla molemmin puolin).

ilma-ks

 

 

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.