Betoniteollisuus ry
 

Rakennesuunnitelmat

Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen rakennesuunnitelmista, lujuuslaskelmista sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Mahdollisista tyomaalla tehdyistä rakenteisiin vaikuttavista muutoksista on aina sovittava rakennesuunnittelijan kanssa.

Ulkoseinän rakenne kannattaa valinta ennen lupakuvien ja rakennesuunnitelmien tekoa. Materiaalien ominaisuudet esim. mitoituksessa kannattaa huomioida lupakuvissa ja rakennesuunnitelmien tulee vastata toteutuksessa käytettäviä materiaaleja. Muutokset tehtyihin suunnitelmiin vaikuttavat aina kustannuksiin.

Rakennesuunnittelijalta tarvitaan rakennuslupaa varten

 • rakennetyypit
 • rakenneleikkaus koko rakennuksesta 1:50 mittakaavassa, siten että talon keskeiset rakenteelliset periaatteet käyvät ilmi

Tarjouskyselyitä varten rakennesuunnittelijalta kannattaa pyytää lisäksi alustavat rakennesuunnitelmat.

Alustavia rakennesuunnitelmia ovat:

 • perustuskaavio (pohja ja leikkaus)
 • kantavat rakenteet mukaan lukien seinät, välipohjat ja yläpohja sekä ikkunoiden ja ovien palkit sekä
 • kantavat väliseinä ja/tai pilari – palkkilinjat
 • määräluettelot tarvikkeista

Rakennesuunnitelmat kannattaa teetättää kerralla valmiiksi kaikkien rakenteiden osalta. Työmaalla on ajoissa kuvat, joiden mukaan työ etenee helposti ja materiaalihankinnat on helppo aikatauluttaa.

Työmaata varten tehtäviä rakennesuunnitelmia ovat:

 • perustamissuunnitelma
 • suunnitelmat ala-, väli- ja yläpohjista
 • seinärunkojen suunnitelmat
 • rakennesuunnitelmat rungon liitoksista
 • rakennetyypit
 • määrälaskelmat

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.