Betoniteollisuus ry
 

Kustannusriskit

Rakennushankkeen kustannusriski kuvaa sitä, kuinka laadittu kustannuslaskelma vastaa toteutuvia kustannuksia. Kustannukset tarkentuvat hankkeen aikana tehtyjen päätösten ja valintojen myötä. Voidaan kuitenkin tunnistaa tekijöitä, jotka ennustavat suurta kustannusriskiä.

Näitä ovat:

  • Puuttuva tai huonosti ylläpidetty kustannuslaskelma. Hankkeen aloittaminen ilman kunnollista kustannuslaskelmaa on virhe. Kustannuslaskelma kannattaa laatia huolella ja pitää ajan tasalla, kun suunnitelmat muuttuvat tai kustannukset tarkentuvat. Saatuja tarjouksia tulee verrata kustannuslaskelmaan. Kustannuslaskelmaa ja rahoitussuunnitelmaa eli budjettia tulee verrata keskenään aina, kun tapahtuu muutoksia. Suunnitteluratkaisujen hintavaikutusten selvittämiseksi voidaan materiaalitoimittajilta tai urakoitsijoilta pyytää alustavia hinta-arvioita.
  • Liiallinen optimismi. Oman työn osuus arvioidaan yleensä liian suureksi. Aliarvioidaan kustannusarviossa esimerkiksi hankalan tontin tai halutun varustelutason aiheuttamat kustannukset.
  • Osaamisen ja kokemuksen puute hankkeen johtamisessa. Ensikertaa rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa palkata hankkeeseen kokenut yhteistyökumppani. Jo talopaketti-, materiaali- tai urakkatarjousten vertailu hinnan tai sisällön osalta keskenään ja kustannuslaskelman kanssa voi olla vaikeaa ilman aikaisempaa kokemusta. Myös aikataulusuunnittelu, sopimustekniikka ja toteutuksen valvonta ja töiden yhteensovittaminen vaativat sen verran osaamista, että ammattilaisen palkkaaminen on yleensä kannattavaa.
  • Myöhäiset suunnitelmamuutokset. On tärkeää arvioida suunnitelmien laatua ja toteutuskelpoisuutta ja kustannuksia riittävän ajoissa ja kriittisesti. Hankkeen edetessä ratkaisujen muuttaminen toteutuskelpoisemmiksi tai edullisemmiksi vaatii koko hankkeen uudelleen organisointia ja aikatauluttamista. Tästä aiheutuu väistämättä ylimääräisiä kustannuksia hankkeelle.
Esimerkkejä kustannusten nousuun johtaneista tapahtumista

LVIS-reitityksiä ei oltu suunniteltu, jolloin kohteessa jouduttiin piikkaamaan, poraamaan, roiloamaan, paikkaamaan ja lisätukemaan rakenteita.

Kustannusvaikutus: + 1 000…5 000 €.

Suunnitelmiin sisältyi yksinkertaiselta vaikuttava teräsrakenne, jolla saatiin arkkitehtonisesti avara ikkuna-aukko. Rakenteen hinta yllätti rakennuttajan. Olisi kannattanut pyytää etukäteen hinta-arvio teräsrakennevalmistajalta ennen kuin tämä erikoisrakenne sisällytettiin lupakuviin.

Kustannusvaikutus: + 2 000…10 000 €.

Harkkomuuraus oli suunniteltu tehtäväksi kesän ja alkusyksyn aikana. Aikataulu oli kuitenkin laadittu epärealistiseksi ja työmaan töiden toteutuksesta ja yhteensovittamisesta syntyi aikatauluviive, jolloin muuraustyö siirtyi talveen. Talvimuurauksesta johtuvaa talvilaastin tarvetta ja lämmitys-, suojaus- ja kuivauskuluja ei ollut kustannuslaskelmassa, koska työ oli suunniteltu tehtäväksi kesällä.

Kustannusvaikutus: + 2 000…10 000 €.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.